Tag Archives: Aytos

IMG_0115-e-webBlogV3-v1-1024x690.jpg

Баба Веса

Тя е на 85, бивша телефонистка, пенсионирана от 35 години. Срещнахме я на събора по случай Петровден в къщата на Бялото Братство в Айтос. Беше отишла до братската къща на крак (разстояние от поне четири […]

Continue reading »
IMG_7081e-1024x691.jpg

Behind The Fence (Infiltrating Aytos’ Military Past)

The long green fence is one of the clearest memories from my childhood in Aytos. Strewn along the stone-paved “Hadzhi Dimitar” street, it spanned the whole length of one of the biggest streets in this […]

Continue reading »
IMG_7010e-1-1024x683.jpg

Зад Оградата (проникване в казармите на Айтос)

Голямата зелена ограда е един от най-ярките спомени от моето детство в Айтос. Простирайки се покрай паветата на „Хаджи Димитър“, тя заемаше почти цялата дължина на една от големите улици на този сравнително малък град. […]

Continue reading »
DSCF9625-1024x683.jpg

ОУ “Цанко Церковски” – Черноград

Когато се намирам в родният си град, Айтос, обичам да се разхождам до близките села и да разглеждам и опознавам околността. Причините са многобройни и разнообразни – да напусна за малко градската обстановка, да снимам слънчогледовите […]

Continue reading »
DSCF9677-e-1024x710.jpg

Chernograd Primary School

Whenever I am in my hometown of Aytos, I often wander around the local villages and explore the vicinity. The reasons could be different – to get away from the town, to photograph sunflower fields […]

Continue reading »