Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
July 9, 2016
ОУ "Цанко Церковски" - Черноград

Когато се намирам в родният си град, Айтос, обичам да се разхождам до близките села и да разглеждам и опознавам околността. Причините са многобройни и разнообразни - да напусна за малко градската обстановка, да снимам слънчогледовите ниви през лятото или лозята през есента, или, както се случи този път, да се посветя на едно любимо мое […]

Read More
All Rights Reserved © Manol Manolov 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram